Bmtvv.nl is de officiële website van voetbalvereniging B.M.T. (“BMT”). De informatie die op Bmtvv.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op Bmtvv.nl, komen toe aan BMT. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMT.

BMT spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. BMT is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op Bmtvv.nl.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door BMT verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door BMT gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.