Het aanmelden als lid van Voetbal vereniging B.M.T. dient te geschieden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit formulier is  alleen online beschikbaar en dient volledig ingevuld te worden. Het nummer van het legitimatiebewijs is alleen nodig wanneer het nieuwe lid vijftien jaar of ouder is. Klik hieronder om naar het online formulier in te vullen:

http://bmtvv.nl/lidmaatschap/

In het lidmaatschap voor zowel spelende als niet-spelende leden is begrepen:
– vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van B.M.T. voor de competitie en eventuele nacompetitie.
– deelname aan alle activiteiten georganiseerd door B.M.T.

Spelende leden
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid.

Nieuwe, spelende leden van tien jaar of ouder dienen een pasfoto in te leveren. Dit kan digitaal via website geupload worden.

Contributie spelende leden seizoen 2017-2018:

Categorie GeboortedatumBedrag
Senioren <'99230
A-Junioren tussen '99 en '00180
B-Juniorentussen '01 en '02170
C-Junioren tussen '03 en '04160
D-Junioren tussen '05 en '06150
E-Junioren tussen '07 en '08140
F-Junioren tussen '09 en '10140
Mini Ftussen '11 en '12100

Contributie niet-spelende leden seizoen 2017-2018:

Senioren:        € 60,00
65+:                 € 30,00

Betaling contributie

– De contributie  dient voor 1 november 2017 volledig betaald te worden. Bij niet volledig betalen van de contributie voor 1 oktober dient elke afzonderlijke speler extra bedrag ad EUR 25 te betalen.
– Indien er voor 1 januari 2018 niet betaald is, wordt de speler uitgesloten van deelname aan alle activiteiten. Dit houdt wel in dat de speler nog steeds het gehele contributie schuldig is.
– Als de speler op welke reden dan ook eerder stopt met voetballen, dient hij het gehele contributie te betalen. Aan deze regel wordt alleen afgeweken indien de reden voor stoppen voor 1 oktober een gezondheidsklacht is. Hierbij is de speler plichtig om aan te kunnen tonen dat zijn gezondheidsklacht inderdaad niet toelaat om te voetballen.
– Contributie kan maximaal in 3 termijnen betaald worden, startend in augustus en eindigend in oktober. De volgende schema wordt voor termijnbedragen gehanteerd:

CategorieEerste termijnTweede termijnDerde termijnTotaal in EUR
Senioren 1006565230
A-Junioren805050180
B- Junioren 804545170
C- Junioren804040160
D-Junioren505050150
E-Junioren505040140
F-Junioren505040140
Mini F5050100

Data voor betaling van de bovenstaande termijnen zijn als volgt:

Eerste termijn 30 Augustus
Tweede termijn 31 september
Derde termijn 30 oktober

Aan deze termijndata kan niet worden afgeweken. Bij achterwege blijven van een termijn vervalt de afspraak en moet het gehele (resterende) contributie voor 1 oktober indien betreft derde termijn binnen twee weken na het vervallen van de desbetreffende termijn in een keer betaald worden.