Ondergetekende

Select imageChange Remove


Het lid verplicht hierbij de contributie ad (prijs) euro per jaar te voldoen. Mocht u tussentijds willen stoppen met voetballen, door welk oorzaak dan ook, bent U verplicht voor het gehele seizoen de contributie te voldoen. Het contributiebedrag kan van seizoen tot seizoen varïeren. Het contributiebedrag wordt op het website van de vereniging vermeld.