Subtitle

Lid worden/opzeggen

Some description text for this item

Lid worden:
Het aanmelden als lid van Voetbal vereniging B.M.T. dient te geschieden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit formulier is  alleen online beschikbaar (onder het kopje inschrijfformulier jeugd/senior) en dient volledig ingevuld te worden. Vervolgens wordt het ingevulde formulier ingeleverd bij de club.

Het dagelijks bestuur ontvangt alle inschrijfformulieren voor de senioren en de jeugdafdeling voor de jeugd. Na ontvangst wordt de ingevulde formulier beoordeelt op volledigheid en juistheid. Als de formulier juist is ingevuld en voor zover van toepassing zijn voorzien van de juiste bijlagen, zal de persoon in functie de inschrijving in orde maken en aan u bevestigen. Het maken van een afspraak kan gedaan worden via de volgende email-adres: info@bmtvv.nl

Onder het kopje ‘het nummer van het legitimatiebewijs’ is alleen nodig wanneer het nieuwe lid vijftien jaar of ouder is.

In het lidmaatschap voor zowel spelende als niet-spelende leden is begrepen:
– vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van B.M.T. voor de competitie en eventuele nacompetitie.
– deelname aan alle activiteiten georganiseerd door B.M.T.

Spelende leden:
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid.

Contributie seizoen 2022-2023

CATEGORIE
GEBOORTEDATUM
KOSTEN
Senior veld18 Jaar of ouder€ 250
Senior zaal18 Jaar of ouder€ 200
Senior veld + zaal18 Jaar of ouder
2e jaars A(onder 19)Geboortejaar 2004€ 220
1e jaars A (onder 18)Geboortejaar 2005€ 220
2e jaars B (onder 17)Geboortejaar 2006€ 220
1e jaars B (onder 16)Geboortejaar 2007€ 220
2e jaars C (onder 15)Geboortejaar 2008€ 200
1e jaars C (onder 14)Geboortejaar 2009€ 200

2e jaars D ( Onder 13)

Geboortejaar 2010

€ 200

1e jaars D ( onder 12)    

 

 

2e jaars E ( onder 11)

 

 

 

€ 200

 

 

 

 

Vragen over betaling van de contributie of die betrekking hebben op de contributie kunt u stellen via de e-mail: info@bmtvv.nl of door een afspraak te maken met een bestuurslid.
Overige kosten

CATEGORIE
KOSTEN
Gele kaart jeugd€ 10,00
Rode kaart jeugd€ 18,30
Gele kaart senior€ 18,30
Rode kaart senior€ 30,00

 Betaling contributie

Voor het betalen van de contributie heeft B.M.T. voor het seizoen 2022-2023 een samenwerking met NIKKI. 

– Vanaf 15 augustus ontvangt u de eerste e-mail met daarin de IDEAL betaallink voor betaling eerste termijn (die verdeeld wordt over 6 maandelijkse termijnen) of betaling in één keer. 
– Bij maandelijkse betaling worden administratiekosten in rekening gebracht, alleen bij betaling van het jaarbedrag in één keer vervallen administratiekosten..
– Bij uitblijven van de betaling heeft NIKKI toestemming om een incassobureau in te schakelen, incassokosten komen bovenop de achterstallige vordering. 

Voor meer informatie over het betalen van de contributie kunt u lezen op de NIKKI-pagina van onze website

Als de speler op welke reden dan ook eerder stopt met voetballen, dient hij het gehele contributie te betalen. 

Opzeggen lidmaatschap/naar andere vereniging:
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich voor 1 juli als lid afmeldt. Uw lidmaatschap opzeggen kan door een e-mail te sturen naar: info@bmtvv.nl. Indien de opzegging van het lidmaatschap niet schriftelijk bij ons is binnengekomen via de mail, dan is er geen sprake van beëindiging en loopt de betalingsverplichting voor een volgend seizoen door. Mondelinge opzeggingen bij leiders, trainers,  bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd.

Mocht er persoonlijke wijzigingen zijn (zoals adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer en e-mail adres, etc.) dan bent u als lid verplicht dit door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar: info@bmtvv.nl

Wie bij een andere vereniging lid wil worden, moet vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek doen. Dat gaat als volgt.

  1. Je meldt je aan bij je nieuwe vereniging met je relatiecode (op spelerspas).
  2. De nieuwe vereniging meldt jou in het KNVB-systeem als nieuw lid.
  3. Je wordt per 1 juli overgeschreven naar je nieuwe vereniging, nadat B.M.T. goedkeuring heeft gegeven in het systeem. Staat er bij ons nog contributie of te betalen boete open, dan moet die eerst worden voldaan. Als er schuld open staat dan zal de nieuwe verenging dit zien en hoort het aan je terug te koppelen.
GRATIS DIGITALE

Nieuwsbrief

Met de BMT-nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de laatste nieuws van onze voetbalvereniging