NIKKI

Het bestuur van V.V. B.M.T. heeft besloten om de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2022-2023. De gehele communicatie betreffende de inning van het contributiegeld ligt in handen van NIKKI. Voor meer informatie lees de nieuwsbrief van NIKKI. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u de website van NIKKI raadplegen. Ook is het mogelijk om alle vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling per e-mail aan hen voor te leggen via het e-mailadres bmt@nikki.nl 

Nieuwsbrief NIKKI

 

GRATIS DIGITALE

Nieuwsbrief

Met de BMT-nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de laatste nieuws van onze voetbalvereniging